NewWays Brabant

NewWays Brabant is een samenwerkingsverband waarin verschillende verladers en logistiek dienstverleners uit Brabant als community samenwerken om synchromodale diensten te ontwikkelen. De deelnemende verladers willen afhankelijk van volumes, service en levertijden de modaliteiten weg, spoor, binnenvaart en shortsea optimaal inzetten. Het is een marktgedreven initiatief, met als kern een community van Brabantse verladers waaronder Bolsius, FujiFilm, Greif, Lamb Weston / Meijer, Perfetti van Melle, Ricoh, Samsung, SABIC en Wuppermann. Ook verschillende logistiek dienstverleners zijn betrokken bij Newways Brabant, zoals Mepavex en Versteijnen Transport.

NewWays Brabant is als community voortgekomen uit het landelijke programma Lean and Green Synchromodaal. Het Lean and Green programma is er op gericht per deelnemend bedrijf in 5 jaar 20% aan CO2-uitstoot op specifieke trajecten te besparen. Nieuwe, efficiënte en toekomstbestendige mogelijkheden dienen zich aan als verladers distributievolumes bundelen, data en kennis delen, en gezamenlijk beschikbare vervoerscapaciteit benutten. Een  groep verladers kan dan een ‘modal shift’ maken. Bijvoorbeeld van weg naar spoor, shortsea of binnenvaart. Dit geeft een concurrentievoordeel: duurzamer, betrouwbaarder, flexibeler en vaak goedkoper transport.

Tot de regionale NewWays community behoren inmiddels 30 toonaangevende verladers die ervoor open staan om hun distributie collectief te verbeteren en vernieuwen. Met hulp van neutrale partijen – de NHTV, ondersteund door de ontwikkelingsmaatschappijen BOM, Midpoint Brabant en REWIN – bouwt NewWays deze community verder uit.

Overzicht van synchromodale diensten

De verladers SABIC en Samsung tekenden samen voor de eerste, geïmplementeerde NewWays business case. De supply chain managers van beide bedrijven troffen elkaar tijdens een workshop, georganiseerd in het kader van het project Multimodal Smart Match (de voorloper van NewWays). Het betekende het begin van een synchromodale samenwerking.

NewWays is volop bezig met het ontwikkelen van meer business cases zoals die van Samsung en SABIC, gericht op het matchen van stromen, het bundelen van vracht en beter benutten van Europese transportverbindingen. Voorop staat: duurzame distributie en voor verladers een perfecte beschikbaarheid van hun producten in de markt. Zo krijgen er onder andere nieuwe business cases vorm voor Spanje en Turkije.

 

  • Continentaal synchromodaal transport

    Samsung heeft verschillende fabrieken in Hongarije en Slowakije, van waaruit Europese distributiecentra in Brabant bevoorraad worden. SABIC heeft een fabriek in Bergen op Zoom. Toen de managers aan de praat raakten, kwamen zij tot de volgende ontdekking: SABIC bleek toeleverancier te zijn van Samsung in Hongarije. Containers werden van weerszijden over de weg vervoerd. High-level tekende zich de mogelijkheid af om de stromen te matchen en gezamenlijk alternatieve, milieuvriendelijke vervoersmodaliteiten in te zetten. Inmiddels worden de transportstromen meerdere malen per week per spoor vervoerd tussen Brabant en Hongarije/ Slowakije. Het gaat daarbij momenteel om zo’n 1.000 containers op jaarbasis. De besparing in kosten en op CO2-uitstoot door het vermijden van wegvervoer is significant.

    Aan deze mooie resultaten ging een gedegen voorbereiding vooraf. SABIC en Samsung brachten eerst, ondersteund vanuit NewWays, een business case in kaart. Hierbij keken  de verladers onder andere naar service levels, aanpassingen in transportplanning en  productieplanning, vertrouwelijkheid van informatie, aanpassingen in pallethoogtes, containertype en uiteraard kosten. Ook stemden ze uitgebreid af met de betrokken sales afdelingen. Vervolgens toetsten ze de operationele haalbaarheid van de plannen met een aantal logistieke dienstverleners.  De implementatie deden de twee bedrijven zelf. Intern bij zowel SABIC als Samsung geldt het project als een ‘game changer’: een new way of samenwerking.