Yellowstar Solutions/Kloosterboer

De logistiek dienstverleners Kloosterboer, Honkoop en Distri Rail maken sinds kort gebruik van de zogeheten Hinterland Cloud Portal. Deze portal, die door ICT-aanbieder Yellowstar Solutions is ontwikkeld, biedt de drie logistiek dienstverleners de mogelijkheid om een ongelimiteerd aantal modaliteiten met elkaar te combineren. Er bestaat onder logistiek dienstverleners een grote behoefte aan een portal waar in één omgeving inzicht wordt gegeven in de vervoersstromen van een toenemend aantal modaliteiten. Ook willen bedrijven order- en planafwijkingen inzichtelijk krijgen en deze eenvoudig kunnen delen. De ontwikkelde Hinterland Cloud Portal moet de dienstverleners hierbij helpen.

De Hinterland Cloud Portal laat gebruikers een ongelimiteerd aantal modaliteiten toevoegen, zoals rail, weg en binnenvaart. Inter- en synchromodaal transport is in te plannen en aan te sturen vanuit een centrale cockpit. Bedrijven kunnen met het nieuwe platform inter- en synchromodale logistiek efficiënter afhandelen op zowel trajecten met een korte als lange afstand. Dit geldt in het bijzonder voor trajecten waarbij sprake is van veel veranderingen, zoals terminalvertragingen, files, laad- en losveranderingen. Zo kunnen ze ook inspelen op toekomstige ontwikkelingen.

Overzicht van synchromodale diensten

Kloosterboer, gespecialiseerd in temperatuur gecontroleerde logistiek werkt binnen de portal samen met barge bedrijf Honkoop. Kloosterboer boekt containers in met het systeem en wil daarbij zoveel mogelijk modaliteiten gebruiken die de verzending van containers van en naar de Rotterdamse Cool Port, Vlissingen en IJmuiden effectiever maken. Honkoop gebruikt de portal voor het plannen en boeken van bargevervoer.

Railvervoerder Distri Rail heeft binnen het platform dankzij GPS-data gecombineerd met planningdata alle wagons in beeld op een interactieve kaart. Hierdoor zien planners afwijkingen en vertragingen. In aanvulling hierop kunnen ze track & trace informatie en document management zaken opvragen. Ook is de uitwisseling van gegevens met overheidsinstanties eenvoudiger, zoals nodig is bij inspecties of calamiteiten.