Yellowstar Solutions/Kloosterboer

De logistiek dienstverleners Kloosterboer, Honkoop en Distri Rail maken sinds kort gebruik van de zogeheten Hinterland Cloud Portal. Deze portal, die door ICT-aanbieder Yellowstar Solutions is ontwikkeld, biedt de drie logistiek dienstverleners de mogelijkheid om een ongelimiteerd aantal modaliteiten met elkaar te combineren. Er bestaat onder logistiek dienstverleners een grote behoefte aan een portal waar in één omgeving inzicht wordt gegeven in de vervoersstromen van een toenemend aantal modaliteiten. Ook willen bedrijven order- en planafwijkingen inzichtelijk krijgen en deze eenvoudig kunnen delen. De ontwikkelde Hinterland Cloud Portal moet de dienstverleners hierbij helpen.

De Hinterland Cloud Portal laat gebruikers een ongelimiteerd aantal modaliteiten toevoegen, zoals rail, weg en binnenvaart. Inter- en synchromodaal transport is in te plannen en aan te sturen vanuit een centrale cockpit. Bedrijven kunnen met het nieuwe platform inter- en synchromodale logistiek efficiënter afhandelen op zowel trajecten met een korte als lange afstand. Dit geldt in het bijzonder voor trajecten waarbij sprake is van veel veranderingen, zoals terminalvertragingen, files, laad- en losveranderingen. Zo kunnen ze ook inspelen op toekomstige ontwikkelingen.

Overzicht van synchromodale diensten

Kloosterboer, gespecialiseerd in temperatuur gecontroleerde logistiek werkt binnen de portal samen met barge bedrijf Honkoop. Kloosterboer boekt containers in met het systeem en wil daarbij zoveel mogelijk modaliteiten gebruiken die de verzending van containers van en naar de Rotterdamse Cool Port, Vlissingen en IJmuiden effectiever maken. Honkoop gebruikt de portal voor het plannen en boeken van bargevervoer.

Railvervoerder Distri Rail heeft binnen het platform dankzij GPS-data gecombineerd met planningdata alle wagons in beeld op een interactieve kaart. Hierdoor zien planners afwijkingen en vertragingen. In aanvulling hierop kunnen ze track & trace informatie en document management zaken opvragen. Ook is de uitwisseling van gegevens met overheidsinstanties eenvoudiger, zoals nodig is bij inspecties of calamiteiten.

0 ton CO2 bespaard

De CO2 besparing per jaar is sterk afhankelijk van de volumes, maar dit kan snel groeien als de software dagelijks wordt gebruikt.

Kennisvragen

 • Hoe kan het platform bijdragen aan een betere synchromodale planning?

  De oplossing helpt 4PL-bedrijven door ze te laten focussen op uitzonderingen, zaken die afwijken van de verwachte en goedlopende planning. Goedlopende processen leveren immers geen ‘ballast’ op. De portal is workflow- en scenariogedreven, zodat to-do’s in beeld komen bij de juiste partij. Denk aan een melding indien een taak is uitgevoerd en een alert als er zich een afwijking op de marge voordoet.

  Aanvullend heeft een gebruiker bij het boeken van een vracht al direct toegang tot real-time analyses over de klant. Dit moet leiden tot meer gevoel bij de boeking, er is immers meer info beschikbaar. De gebruiker van de portal heeft daarnaast inzicht in opmerkingen die horen bij dezelfde klant en kan deze info meenemen. Het taggen van comments is zelfs mogelijk. Dit alles bij elkaar moet het planproces socialer en beter maken. De werkwijze creëert rust en genereert tijd voor de zaken die waarde toevoegen aan het eigen proces en dat van de klant van de 4PL.

Lessons learned

Voordelen
 • Wat zijn voordelen van het gebruik van deze portal?

  De voordelen van de Hinterland cloud portal zijn volgens Yellowstar onder andere:

  • het is eenvoudig om deel te nemen aan de cloudgebaseerde portal, het platform is bovendien schaalbaar wat betreft het aantal gebruikers. Inloggen kan vanaf elk device op elke locatie.
  • de portal is voorzien van standaard EDI-business stekkers voor de intermodale wereld, wat het koppelen ermee eenvoudig maakt. Koppelingen met Portbase en boekingssystemen zijn aanwezig.
  • de portal ondersteunt logistiek dienstverleners bij het managen van de vervoerscapaciteit en het zo efficiënt mogelijk organiseren van de keten
  • de Hinterland-oplossing is modern in design wat betreft schermen en reporting en is ook door 
personen zonder ervaring met reporting tools te gebruiken en in te richten
  • planners hebben in één overzicht een beeld van wat de effecten van gebeurtenissen zijn voor 
gepland vervoer en voor gekoppelde schakels in de logistieke keten