De kansen en perspectieven van Synchromodaliteit

Synchromodaal vervoer draagt bij aan een betere benutting van zowel vervoermiddelen als infrastructuur. Synchromodaal transport is één van de 11 Actielijnen voor innovatie binnen de Topsector Logistiek.