Smurfit Kappa

Smurfit Kappa produceert golfkarton in Roermond, en importeert hiervoor rond 50 containers met grondstoffen per week vanuit Noorwegen. Deze containers gingen tot voor kort vrijwel allemaal over de weg, via Denemarken en Duitsland, naar Roermond. In totaal werd 1.500 km per rit over de weg afgelegd met 45-ft containers.

Smurfit Kappa wil graag een tweede, meer duurzame wijze van vervoer introduceren op dit traject. De grondstoffen gaan dan via de haven van Oslo via shortsea naar Rotterdam, en dan vervolgens via de binnenvaart naar Roermond. In deze nieuwe situatie worden alleen de kilometers in Noorwegen naar de haven en de kilometers in Roermond naar de productielocatie over de weg afgelegd.

Overzicht van synchromodale diensten

De synchromodale dienst tussen Noorwegen en Nederland kent twee mogelijkheden:

 • Bestaande route:

  Gebruik van wegtransport voor vervoer van lading tussen Noorwegen en Nederland, via Zweden, Denemarken en Duitsland. Alle kilometers worden hier over de weg afgelegd.

 • Nieuwe route:

  Gebruik van shortsea tussen Noorwegen en Nederland, en aansluitend de binnenvaart in Nederland zelf. Slechts een beperkt aantal kilometers in voor- en natransport wordt over de weg afgelegd.

9.300 ton CO2 bespaard

Als alle vervoer van Smurfit Kappa tussen Noorwegen en Nederland via shortsea en binnenvaart vervoerd zou worden wordt er 9.300 ton CO2 minder per jaar uitgestoten.

Kennisvragen

 • Wat zijn de voorwaarden om synchromodaal transport mogelijk te maken?

  De dienst op de alternatieve route via shortsea en binnenvaart moet voldoende frequent aangeboden worden om te gebruiken. Het gebruik van standaard laadeenheden is daarom van groot belang, want deze kunnen op verschillende diensten worden meegenomen.

 • Wat is het lange termijn belang voor Smurfit Kappa?

  Er zijn verschillende redenen voor Smurfit-Kappa in dit alternatieve traject te ontwikkelen. Het transport is zo meer duurzaam, het is bij een goede uitvoering ook goedkoper en het geeft Smurfit-Kappa ook meer flexibiliteit in de aanvoerroute. Daarbij komt dat in de toekomst het gebruik van wegvervoer waarschijnlijk ook meer onder druk komt te staan door o.a. chauffeurstekorten, stijgende brandstofprijzen en toenemende congestie.

Lessons learned

Standaard
 • Gebruik alternatieve synchromodale dienst kan snel de standaard worden

  Het ontwikkelde synchromodale alternatief via shortsea en binnenvaart is goedkoper en duurzamer dan het wegvervoer. De doorlooptijd is weliswaar langer, maar voor Smurfit-Kappa zijn bij een goede uitvoering de voordelen belangrijker. Omdat via nieuwe synchromodale traject een hoger gewicht per container meegenomen kan worden, zal dit op de langere termijn de voorkeur krijgen. De aanvoer moet dan wel betrouwbaar zijn, dit is een basisvoorwaarde.