Smurfit Kappa

Smurfit Kappa produceert golfkarton in Roermond, en importeert hiervoor rond 50 containers met grondstoffen per week vanuit Noorwegen. Deze containers gingen tot voor kort vrijwel allemaal over de weg, via Denemarken en Duitsland, naar Roermond. In totaal werd 1.500 km per rit over de weg afgelegd met 45-ft containers.

Smurfit Kappa wil graag een tweede, meer duurzame wijze van vervoer introduceren op dit traject. De grondstoffen gaan dan via de haven van Oslo via shortsea naar Rotterdam, en dan vervolgens via de binnenvaart naar Roermond. In deze nieuwe situatie worden alleen de kilometers in Noorwegen naar de haven en de kilometers in Roermond naar de productielocatie over de weg afgelegd.

Overzicht van synchromodale diensten

De synchromodale dienst tussen Noorwegen en Nederland kent twee mogelijkheden:

  • Bestaande route:

    Gebruik van wegtransport voor vervoer van lading tussen Noorwegen en Nederland, via Zweden, Denemarken en Duitsland. Alle kilometers worden hier over de weg afgelegd.

  • Nieuwe route:

    Gebruik van shortsea tussen Noorwegen en Nederland, en aansluitend de binnenvaart in Nederland zelf. Slechts een beperkt aantal kilometers in voor- en natransport wordt over de weg afgelegd.