Wayz

In 2012 startte 4PL-ketenregiebedrijf Wayz samen met o.a. de logistiek dienstverleners Waalhaven Groep, Visbeen en Post-Kogeko een pilot voor de ontwikkeling van een synchromodale Cool Port Control Tower. Vanuit de Tower regisseerde Wayz het synchromodale vervoer van reefercontainers in, van en naar Rotterdam voor verschillende fruitimporteurs in Barendrecht.

In 2017, vijf jaar later, is de synchromodale Control Tower onderdeel geworden van de dagelijkse operaties van Wayz. Wayz heeft als regisseur in de keten een synchromodale dienst opgezet voor het vervoer van reefers van de Maasvlakte naar Barendrecht, waar meerdere fruitimporteurs gevestigd zijn. De importeurs boeken a-modaal, en in de praktijk worden de containers vaak per binnenvaartschip naar de containerterminal in Ridderkerk gevaren, waarna het natransport naar Barendrecht wordt verzorgd. Het vervoeren van de containers is een complexe zaak omdat verse groenten en fruit vragen om snelheid. Daarnaast zijn door de aard van de producten temperatuurwaarborging in de keten en controles door autoriteiten vereist. Dit laatste vindt plaats in Barendrecht, waar een (team van) keurmeester(s) wordt ingepland direct na aflevering van de reefers. De betrouwbaarheid van de leadtime is om deze redenen bindend. Primair wordt gekozen voor het binnenvaartschip, maar als dit om welke reden dan ook binnen de leadtime niet mogelijk is, wordt gekozen voor vervoer over de weg.

Overzicht van synchromodale diensten

Wayz heeft in de afgelopen jaren de Cool Port Control Tower ontwikkeld en uitgebouwd waarmee ze synchromodale diensten kunnen aanbieden. De synchromodale diensten worden nu vooral aangeboden op het traject Maasvlakte naar Barendrecht in Rotterdam-Rijnmond voor de import van containers. De dienstverlening kan snel naar andere achterlandtrajecten worden uitgebreid als klanten dit willen.

Het gebruik van de binnenvaart op de route van de Maasvlakte naar Barendrecht levert een belangrijk voordeel op in de keten: de binnenvaart kan namelijk 24/7 actief zijn, en is daardoor op deze specifieke link vaak betrouwbaarder dan het vervoer per truck. Een meer betrouwbare logistieke dienstverlening stelt de klanten ook in staat hun interne processen te optimaliseren. Dit kan op zijn beurt weer zorgen voor een kostenbesparing, omdat de wachttijden voor inspecties teruglopen en de inzet van personeel voor laden en lossen beter afgestemd kan worden op de logistieke bewegingen. Ook vanuit duurzaamheidsoogpunt biedt de synchromodale dienstverlening belangrijke voordelen, omdat naast het wegvervoer ook de binnenvaart voor het transport van de reefercontainers wordt ingezet.

Wayz vervult als regisseur een cruciale rol door het gebruik van synchromodaal transport voor verschillende vooraanstaande fruitimporteurs in de regio Barendrecht. Deze partijen, met ieder grofweg een import van enkele duizenden containers per jaar, hadden ieder op zich niet het volume om ook gebruik te gaan maken van binnenvaart via synchromodaal transport. Daarnaast concurreren ze met elkaar, dit maakt directe synchromodale samenwerking bijna onmogelijk.

Wayz fungeert echter als onafhankelijke partij die de stromen van de importeurs bundelt, waardoor er volume ontstaat en informatie niet direct met de concurrenten gedeeld hoeft te worden. De regie via de Control Tower biedt Wayz ruime mogelijkheden om voor elk van de importeurs de best passende modaliteit in te zetten. Door het bundelen van ladingen – en dus het verhogen van de volumes – kunnen tevens extra kostenvoordelen worden behaald. De binnenvaartdiensten kunnen hierdoor namelijk opgevoerd worden, en daarnaast ontstaat er een mogelijkheid om reefercontainers in het netwerk te hergebruiken (als de rederij mee wil werken).