Wayz

In 2012 startte 4PL-ketenregiebedrijf Wayz samen met o.a. de logistiek dienstverleners Waalhaven Groep, Visbeen en Post-Kogeko een pilot voor de ontwikkeling van een synchromodale Cool Port Control Tower. Vanuit de Tower regisseerde Wayz het synchromodale vervoer van reefercontainers in, van en naar Rotterdam voor verschillende fruitimporteurs in Barendrecht.

In 2017, vijf jaar later, is de synchromodale Control Tower onderdeel geworden van de dagelijkse operaties van Wayz. Wayz heeft als regisseur in de keten een synchromodale dienst opgezet voor het vervoer van reefers van de Maasvlakte naar Barendrecht, waar meerdere fruitimporteurs gevestigd zijn. De importeurs boeken a-modaal, en in de praktijk worden de containers vaak per binnenvaartschip naar de containerterminal in Ridderkerk gevaren, waarna het natransport naar Barendrecht wordt verzorgd. Het vervoeren van de containers is een complexe zaak omdat verse groenten en fruit vragen om snelheid. Daarnaast zijn door de aard van de producten temperatuurwaarborging in de keten en controles door autoriteiten vereist. Dit laatste vindt plaats in Barendrecht, waar een (team van) keurmeester(s) wordt ingepland direct na aflevering van de reefers. De betrouwbaarheid van de leadtime is om deze redenen bindend. Primair wordt gekozen voor het binnenvaartschip, maar als dit om welke reden dan ook binnen de leadtime niet mogelijk is, wordt gekozen voor vervoer over de weg.

Overzicht van synchromodale diensten

Wayz heeft in de afgelopen jaren de Cool Port Control Tower ontwikkeld en uitgebouwd waarmee ze synchromodale diensten kunnen aanbieden. De synchromodale diensten worden nu vooral aangeboden op het traject Maasvlakte naar Barendrecht in Rotterdam-Rijnmond voor de import van containers. De dienstverlening kan snel naar andere achterlandtrajecten worden uitgebreid als klanten dit willen.

Het gebruik van de binnenvaart op de route van de Maasvlakte naar Barendrecht levert een belangrijk voordeel op in de keten: de binnenvaart kan namelijk 24/7 actief zijn, en is daardoor op deze specifieke link vaak betrouwbaarder dan het vervoer per truck. Een meer betrouwbare logistieke dienstverlening stelt de klanten ook in staat hun interne processen te optimaliseren. Dit kan op zijn beurt weer zorgen voor een kostenbesparing, omdat de wachttijden voor inspecties teruglopen en de inzet van personeel voor laden en lossen beter afgestemd kan worden op de logistieke bewegingen. Ook vanuit duurzaamheidsoogpunt biedt de synchromodale dienstverlening belangrijke voordelen, omdat naast het wegvervoer ook de binnenvaart voor het transport van de reefercontainers wordt ingezet.

Wayz vervult als regisseur een cruciale rol door het gebruik van synchromodaal transport voor verschillende vooraanstaande fruitimporteurs in de regio Barendrecht. Deze partijen, met ieder grofweg een import van enkele duizenden containers per jaar, hadden ieder op zich niet het volume om ook gebruik te gaan maken van binnenvaart via synchromodaal transport. Daarnaast concurreren ze met elkaar, dit maakt directe synchromodale samenwerking bijna onmogelijk.

Wayz fungeert echter als onafhankelijke partij die de stromen van de importeurs bundelt, waardoor er volume ontstaat en informatie niet direct met de concurrenten gedeeld hoeft te worden. De regie via de Control Tower biedt Wayz ruime mogelijkheden om voor elk van de importeurs de best passende modaliteit in te zetten. Door het bundelen van ladingen – en dus het verhogen van de volumes – kunnen tevens extra kostenvoordelen worden behaald. De binnenvaartdiensten kunnen hierdoor namelijk opgevoerd worden, en daarnaast ontstaat er een mogelijkheid om reefercontainers in het netwerk te hergebruiken (als de rederij mee wil werken).

500 ton CO2 bespaard

De verwachte totale besparing op CO2-uitstoot was ca. 500 ton in Nederland in 2016. Dit is een relatief kleine besparing, en dat komt door de relatief korte afstand die via de synchromodale dienst in Rotterdam afgelegd wordt.

Kennisvragen

 • 1. Hoe kunnen klanten in staat gesteld worden om a-modaal te boeken?

  Antwoord: In de eerste plaats heeft Wayz laten zien aan (potentiele) klanten dat het gebruik van de synchromodale service een verbeterde betrouwbaarheid tegen concurrerende kosten biedt. Hierdoor worden bij de klant wachttijden voor lossen en controle diensten verkort. Met het voorbeeld van de eerste gebruikers zijn vervolgens andere partijen benaderd, en via het opgebouwde track record zijn deze partijen overtuigd om het te proberen. De synchromodale planning maakt a-modaal boeken mogelijk, en dit vergroot het aandeel transport via de binnenvaart.

 • 2. Hoe kunnen de voordelen van synchromodaal transport op een faire manier worden verdeeld over alle betrokken ketenpartijen?

  Antwoord: In de praktijk wordt er vooral voordeel behaald door een hogere betrouwbaarheid en reductie van wachttijden (zie boven). De klant kan deze voordelen behalen tegenover dezelfde transportkosten. De logistieke dienstverlener krijgt in ruil ‘de business’, hij kan klanten zo aan zich verankeren en kan zo het volume opbouwen voor de control tower. Wel is het zo dat de financiële risico’s voor transport vaak voor de dienstverlener zijn. Een dergelijk risico is bijvoorbeeld extra kosten voor vertraagde containers (demurrage).

Lessons learned

Binnenvaartdienst
 • Binnenvaart niet altijd haalbaar

  Een belangrijke lesson learned in de pilot is dat de inzet van binnenvaart binnen de synchromodale pilot niet altijd haalbaar was, door de gewenste snelle turn-around tijden van reefer containers. De rederijen willen deze snel weer beschikbaar hebben op de zeeterminal, in sommige gevallen na twee dagen. Daarna moeten er demurrage-kosten betaald worden (bijvoorbeeld Euro 100,- per container). De logistiek dienstverlener moet dit meenemen in de synchromodale planning, en een juiste risico inschatting maken, waarop de modaliteitskeuze wordt gebaseerd.

 • Showing by doing

  Een tweede lesson learned was dat het opbouwen van een track record in de synchromodale afhandeling voor meerdere klanten van groot belang is om potentiële nieuwe klanten te benaderen en overtuigen. De vervoerde synchromodale volumes hoeven hierbij in eerste instantie niet hoog te zijn, maar het moet duidelijk zijn welke logistieke voordelen er in de praktijk gehaald worden.

 • Operationeel knelpunt

  Een operationeel knelpunt was de onzekerheid rondom het tijdstip van afhandeling aan de kade van de zeeterminals. Hier gaat namelijk de lossing van een zeeschip altijd voor op de binnenvaartoperatie die ook nog moet voldoen aan een minimum aantal containers die geladen en gelost worden, en dat vormt binnen de huidige operaties nog wel eens een probleem. De opstelling van zeeterminal werd als star gezien, maar door de opening van de nieuwe APM en RWG terminals op Maasvlakte II is er meer concurrentie en mogelijkheden. Hierdoor kunnen ook de aansluitende binnenvaartoperaties beter gecoördineerd worden, en is er meer ruimte voor synchromodaal transport.