Seacon Logistics

Seacon Logistics is een grote logistiek dienstverlener die voor haar klanten in ca. 70 landen actief is. Het zwaartepunt van de activiteiten ligt in Venlo en Duisburg, in Venlo staat het hoofdkantoor van het bedrijf.

Het SCT wordt vooral ingezet om het binnenvaart- en spoortransport goed te kunnen beheersen, en klanten hiermee een goede alternatieve optie in Europa te bieden.

In een logistieke keten moeten beslissingen genomen worden in onderlinge afhankelijkheid: elke keuze of verandering aan het begin heeft een effect in het vervolg. De markt vraagt om meer flexibiliteit en on-demand planning in transport, en dat maakt ketenregie belangrijker. Seacon Logistics heeft enkele jaren geleden een Synchromodale Control Tower (SCT) opgezet, dit in overleg met een paar grotere klanten in de Fast Moving Consumer Goods (FMCG) sector. DeĀ  Synchromodale Control Tower is ontworpen en opgebouwd tijdens een pilot project in 2013, met ondersteuning van de Topsector Logistiek. Het algoritme voor toewijzing van de orders aan modaliteiten en het berekenen van de opties is inmiddels gereed en wordt toegepast. Het bedrijf biedt nu op basis van de opgebouwde ervaringen en diensten synchromodale diensten aan klanten aan, via spoor en binnenvaart naast wegvervoer. Eind 2016 is de inzet van synchromodaal transportdienst de pilot fase voorbij en onderdeel van de dagelijkse operatie geworden.

Het SCT wordt vooral ingezet om het binnenvaart- en spoortransport goed te kunnen beheersen, en klanten hiermee een goede alternatieve optie in Europa te bieden. Het belangrijkste is om een goede reistijdvoorspeller te hebben en tot ook te kunnen volgen. Hiervoor is goede data over de voortgang van het spoor- en binnenvaarttraject van groot belang, dit is in de praktijk een uitdaging.