European Gateway Services

European Gateway Services (EGS) biedt hoogfrequente spoor- en binnenvaartverbindingen aan tussen Rotterdam en een geïntegreerd en snel groeiend netwerk van inland terminals in Europa. Rederijen, logistiek dienstverleners en verladers kunnen hier allemaal van profiteren. European Gateway Services brengt de deepsea terminals tot aan de voordeur van de klant. EGS biedt ook verbindingen aan tussen andere havens en inland terminals in West-Europa. De geboden transportdiensten zijn intermodaal en in toenemende mate synchromodaal.

Door het gebruik van de specifiek ontwikkelde Synchromodale Trip Optimizer kan een transparanter, duurzamer en efficiënter transportproduct aangeboden worden, waar alle partijen van kunnen profiteren.

European Gateway Services is onderdeel van Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT), de grootste container terminaloperator van Nederland. In de Rotterdamse haven exploiteert ECT op de Maasvlakte twee terminals: ECT Delta en ECT Euromax. Daarnaast exploiteert ECT inland terminals, in Moerdijk, Venlo, Duisburg (Duitsland) en Willebroek (België). European Gateway Services is de synchromodale vervoersdienst van ECT.

Synchromodaal vervoer is een verdere ontwikkeling van intermodaal vervoer, waarbij de keuze van modaliteit(en) en route(s) elke keer gebeurt op basis van de actuele omstandigheden en met de klantwens voor het tijdstip van afleveren als uitgangspunt. Als door de klant aan EGS een vrije keuze wordt geboden in één of meer van de volgende parameters: route, tijd of modaliteit, kan EGS steeds de meest optimale vervoerscombinatie maken. Daarbij alle variabelen – beschikbare modaliteiten, bezettingsgraden, routes, doorlooptijden, eventuele verstoringen – zorgvuldig tegen elkaar afwegend.

Het uiteindelijke resultaat van synchromodaal vervoer voor de klant (en voor de maatschappij) is een betrouwbare dienstverlening, tegen concurrerende tarieven, met een optimale benutting van vervoersmiddelen en infrastructuur, waarbij de CO2-uitstoot drastisch omlaag gaat.

Om de synchromodale planning optimaal te kunnen inrichten, biedt EGS gedifferentieerde transportdiensten aan. Analoog aan pakketvervoer kan de klant kiezen voor een snel product (express levertijd) of een standaard product (standaard levertijd). Als er meer transportorders synchromodaal kunnen worden afgehandeld, kan de capaciteit van de voer-/vaartuigen en het netwerk zo efficiënt mogelijk worden benut.

Overzicht van synchromodale diensten

European Gateway Services biedt synchromodale transportdiensten aan voor hoofdzakelijk het vervoer van maritieme containers tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen en het Europese inland terminalnetwerk van ECT en van andere exploitanten in de Benelux, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. In toenemende mate wordt het synchromodale netwerk echter ook ingezet voor continentale Europese trajecten tussen inland terminals. In totaal vervoerde EGS rond de 800.000 TEU in 2016, dit volume is sinds 2012 elk jaar gegroeid. EGS heeft in 2016 met de Synchromodaal Trip Optimizer (STO) de mogelijkheden voor synchromodale planning verder uitgebreid. Tevens kunnen de volumes op de trajecten die daadwerkelijk synchromodaal worden vervoerd door middel van het systeem beter worden gemonitord.

  • Synchromodale corridors

    De transportcorridors met het grootste synchromodale volume voor EGS zijn die tussen Rotterdam en Venlo, en Rotterdam en Duisburg. De terminals kunnen met drie modaliteiten bediend worden: spoor, binnenvaart en weg. Buiten deze transportcorridors vindt er synchromodaal vervoer van maritieme containers plaats binnen het omvangrijke netwerk van EGS-terminals over Noordwest-Europa.