European Gateway Services

European Gateway Services (EGS) biedt hoogfrequente spoor- en binnenvaartverbindingen aan tussen Rotterdam en een geïntegreerd en snel groeiend netwerk van inland terminals in Europa. Rederijen, logistiek dienstverleners en verladers kunnen hier allemaal van profiteren. European Gateway Services brengt de deepsea terminals tot aan de voordeur van de klant. EGS biedt ook verbindingen aan tussen andere havens en inland terminals in West-Europa. De geboden transportdiensten zijn intermodaal en in toenemende mate synchromodaal.

Door het gebruik van de specifiek ontwikkelde Synchromodale Trip Optimizer kan een transparanter, duurzamer en efficiënter transportproduct aangeboden worden, waar alle partijen van kunnen profiteren.

European Gateway Services is onderdeel van Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT), de grootste container terminaloperator van Nederland. In de Rotterdamse haven exploiteert ECT op de Maasvlakte twee terminals: ECT Delta en ECT Euromax. Daarnaast exploiteert ECT inland terminals, in Moerdijk, Venlo, Duisburg (Duitsland) en Willebroek (België). European Gateway Services is de synchromodale vervoersdienst van ECT.

Synchromodaal vervoer is een verdere ontwikkeling van intermodaal vervoer, waarbij de keuze van modaliteit(en) en route(s) elke keer gebeurt op basis van de actuele omstandigheden en met de klantwens voor het tijdstip van afleveren als uitgangspunt. Als door de klant aan EGS een vrije keuze wordt geboden in één of meer van de volgende parameters: route, tijd of modaliteit, kan EGS steeds de meest optimale vervoerscombinatie maken. Daarbij alle variabelen – beschikbare modaliteiten, bezettingsgraden, routes, doorlooptijden, eventuele verstoringen – zorgvuldig tegen elkaar afwegend.

Het uiteindelijke resultaat van synchromodaal vervoer voor de klant (en voor de maatschappij) is een betrouwbare dienstverlening, tegen concurrerende tarieven, met een optimale benutting van vervoersmiddelen en infrastructuur, waarbij de CO2-uitstoot drastisch omlaag gaat.

Om de synchromodale planning optimaal te kunnen inrichten, biedt EGS gedifferentieerde transportdiensten aan. Analoog aan pakketvervoer kan de klant kiezen voor een snel product (express levertijd) of een standaard product (standaard levertijd). Als er meer transportorders synchromodaal kunnen worden afgehandeld, kan de capaciteit van de voer-/vaartuigen en het netwerk zo efficiënt mogelijk worden benut.

Overzicht van synchromodale diensten

European Gateway Services biedt synchromodale transportdiensten aan voor hoofdzakelijk het vervoer van maritieme containers tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen en het Europese inland terminalnetwerk van ECT en van andere exploitanten in de Benelux, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. In toenemende mate wordt het synchromodale netwerk echter ook ingezet voor continentale Europese trajecten tussen inland terminals. In totaal vervoerde EGS rond de 800.000 TEU in 2016, dit volume is sinds 2012 elk jaar gegroeid. EGS heeft in 2016 met de Synchromodaal Trip Optimizer (STO) de mogelijkheden voor synchromodale planning verder uitgebreid. Tevens kunnen de volumes op de trajecten die daadwerkelijk synchromodaal worden vervoerd door middel van het systeem beter worden gemonitord.

 • Synchromodale corridors

  De transportcorridors met het grootste synchromodale volume voor EGS zijn die tussen Rotterdam en Venlo, en Rotterdam en Duisburg. De terminals kunnen met drie modaliteiten bediend worden: spoor, binnenvaart en weg. Buiten deze transportcorridors vindt er synchromodaal vervoer van maritieme containers plaats binnen het omvangrijke netwerk van EGS-terminals over Noordwest-Europa.

9.700 ton CO2 bespaard

In Nederland wist European Gateway Services in 2016 een CO2-besparing van 9.700 ton te realiseren. Daarbovenop komt nog een besparing van 1.700 ton in het buitenland. Het gaat hierbij om de door het STO ingeplande volume.

Kennisvragen

 • Hoe kan het gebruik van synchromodaal transport ook het intermodaal vervoerde volume duurzamer maken?

  Bij intermodaal vervoer staat vooraf de route, vertrektijd en modaliteit vast, terwijl dit bij synchromodaal vervoer bepaald wordt op basis van beschikbare capaciteit, verbindingen en actuele omstandigheden. Hierdoor is de beladingsgraad van de vaar- en voertuigen te optimaliseren met positieve gevolgen voor efficiency, kwaliteit en duurzaamheid. Door het synchromodale volume ‘om’ het op vaste modaliteiten en tijdstippen geboekte volume ‘heen te plannen’, ontstaat een meer efficiënt en duurzaam transportsysteem.

 • Hoe kan de klant gestimuleerd worden om over te stappen naar synchromodale transportboekingen?

  De klant krijgt via synchromodaal transport een betrouwbaarder product met een betere prijs-kwaliteitsverhouding aangeboden. Door de juiste prijsstelling van gedifferentieerde transportdiensten – altijd met een betrouwbare levertijd – wordt de verlader gestimuleerd om de logistiek dienstverlener meer vrijheden te geven in het organiseren van het transport. De klant geeft de regie meer aan de dienstverlener, maar wel zodat voor beide een optimalere situatie ontstaat. Betrouwbaarder transport tegen een scherpere prijs-kwaliteitverhouding voor de klant en een hogere efficiency van transport bij de logistiek dienstverlener.

Lessons learned

Synchromania
 • Ervaar synchromodaal transport

  Hoe overtuig je verladers dat het in de praktijk voordelen heeft om synchromodaal te boeken?

  Dit kan door het te vertellen, maar het beste is dat te realiseren door het te ervaren. EGS heeft daarom met TNO en Danser Container Lines de serious game SynchroMania ontwikkeld, die door bedrijven gespeeld kan worden. Binnen SynchroMania ben je een tansportplanner, die een groot aantal transportorders van verschillende klanten moet verwerken. Het spel laat zien dat het geven van vrijheidsgraden synchromodaal plannen en uitvoeren mogelijk maakt met voordelen voor partijen in de hele keten. Het spelen van SynchroMania is een eye-opener geweest voor verschillende klanten en dienstverleners.

 • Een nieuwe manier van plannen

  Een tweede belangrijke lesson learned is dat voor het succes van synchromodaal transport de transportplanner goed ondersteund moet worden in het nemen van beslissingen. Het voor EGS ontwikkelde planningssysteem (STO) heeft alle variabelen voor achterlandvervoer in zich. Voor iedere transportopdracht berekent de STO de optimale synchromodale oplossing. Ook wanneer onderweg een verstoring optreedt, kan EGS hier met behulp van de STO proactief op inspelen. Telkens met als uitgangspunt elke container op het afgesproken tijdstip, tegen concurrerende kosten en met minder CO2-uitstoot af te leveren op de aangegeven locatie. Dit neemt niet weg dat de transportplanner overbodig is geworden. Integendeel, de transportplanner controleert het voorgestelde plan van de STO en is van toegevoegde waarde bij het managen van uitzonderingen.